Psikometrik araçlar (yetenek testleri, durumsal yargı testleri ve kişilik envanterleri/anketleri) kişilerin işe uygunluğunu ve gelişim potansiyelini belirlemede çok kıymetli bilgiler sağlayabilmektedir. Bu nedenle Criterion Partnership iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla testler ve CAL kişilik anketlerini kapsamlı iş analizlerinden yola çıkarak geliştirmiştir.

Gerek CAL kişilik anketleri gerekse testler kağıt- kalem ortamında uygulanabileceği gibi, Coast platformu üzerinde online olarak da uygulanabilmektedir.

CAL Kişilik Anketleri

CAL kişilik anketleri kişinin iş yerindeki tercih ve eğilimlerini araştırmak üzere tasarlanmıştır. CAL kişilik anketleri kurumlara esneklik ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Standart envanterlerle sınırlı kalmadan 46 farklı kişilik boyutunu içeren Criterion Öznitelikler Kütüphanesinden ölçümlemek istediğiniz boyutları seçerek, bunları kritik başarı kıstaslarınız, değerleriniz veya yetkinliklerinizle örtüştürebilir ve kurumunuza/pozisyona kısacası ihtiyaçlarınıza özel kişilik anketleri yaratabilirsiniz.

CAL kişilik anketi ile adayların

  • Kişiler arası ilişkilerini
  • Düşünme tarzını
  • Duygusal yönelimini
  • Motivasyon unsurlarını
  • Kültürel uyumunu ölçümleyebilirsiniz.

CAL kişilik anketlerinin dolduran katılımcılara ilişkin farklı raporlar indirebilirsiniz:

  • Insigts- Kişiliği Anlama Raporu: Katılımcının kişilik profili ve gelişim potansiyeli ile ilgili kapsamlı bilgi sağlar.
  • Mülakat Önerileri Raporu: Katılımcının profili için mülakat soruları önerir.
  • Kişisel Geribildirim Raporu: Katılımcının öz gelişimi için değerli öneriler sunar.
  • On­boarding Raporu: Katılımcının kişilik profilinden, üstleneceği yeni rolündemotive etmeye ve işini sahiplenmesine yardımcı olacak temel sonuçları özetler.Takımdaki Güçlü Yönler Raporu ­ Katılımcının bir takım içindeki tarzını ve güçlü yönlerini inceler.

Coast Raporlar Broşürü için lütfen tıklayınız.

YetenekTestleri

Yetenek testleri adayların söz konusu pozisyonun gerektirdiği problem çözme, karar verme ve yeni bilgi edinebilme becerilerine sahip olup olmadığı hakkında bilgi verir. Yetenek testleri adayların iş üstünde gösterebilecekleri performansa dair objektif, geçerli ve güvenilir veri sağlayabilmektedir. Criterion Partnership geliştirdiği psikometrik teknolojilerle yetenek testlerinin geçerli ve güvenilir olmasını sağlamaktadır. Adayların yetkinlikleri ile ilgili tam bir resim oluşturabilmek için yetenek testlerini CAL kişilik anketi ile birleştirebilirsiniz.

Durumsal Yargı Testleri

Durumsal yargı testleri (DYT) katılımcının üstleneceği rolde nasıl davranacağını belirlemek üzere kullanılır. Farazi işyeri senaryoları üzerinden katılımcıların durumla ilgili en uygun yanıtı belirlemeleri istenir.

Durumsal yargı testleri katılımcının yaklaşımı ve karar alma tarzı hakkında bilgi vererek gelecek iş performansını öngörmeyi sağlar.

Daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.criterion.co.uk