PSYCHOLOGY AND TECHNOLOGY AT WORK

Criterion Partnership 1991 yılından bugüne yeteneklerin seçimi, geliştirilmesi ve tutundurulması süreçlerinde psikolojiyi uygulayarak kurumların başarısına katkıda bulunuyor. Değerlendirme ve gelişim merkezi egzersizlerinin yanı sıra, psikometrik testler, kişilik anketleri geliştirerek online olarak kullanıma sunuyor, bunun yanında liderlik ve eğitim gelişim programları da tasarlayıp uyguluyor.

Criterion Partnership tarafından geliştirilen değerlendirme araçları üç kritik başarı faktörünü karşılamayı hedefliyor:

  • Geleceğin liderlerini belirlemek üzere performans ve potansiyeli değerlendirme
  • Katılımcıların kurum kültürünüze uyumunu değerlendirme
  • Hem katılımcılar hem gözlemciler için keyifli bir deneyim olması

Agility Center uygulamasında Criterion Partnership tarafından geliştirilen çeşitli değerlendirme araçlarından yararlanılıyoruz.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Araçları: Odyssey
Psikometrik ve Online Değerlendirme Araçları: Coast

Detaylı bilgi edinmek için web sitesini ziyaret ediniz http://www.criterion.co.uk/