Değerleme Merkezi ya da Gelişim Merkezi katılımcılara verilen bir dizi egzersiz aracılığı ile, güçlü yönlerinin ve sınırlarının incelenmesine, potansiyellerinin belirlenmesine, kişisel gelişim için bir dizi yöntem ve stratejiyi araştırmalarına ve kendi detaylı gelişim planlarını hazırlamalarına olanak sağlayan ölçümleme, öğrenme ve gelişim uygulamasıdır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi araçları Odyssey yaklaşımı ile geliştirilmiştir. Egzersizler bir iş senaryosuna dayanır ve aynen bir yolculuk ya da öyküde olduğu gibi bir başı, ortası ve sonu vardır, katılımcıların bu zorlu senaryonun bir parçası olmasını sağlar.

Uygulama süresince katılımcılara geri bildirim verilerek kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları ve öz değerlendirme yapmaları teşvik edilir.

Katılımcılar ölçümlenmesi hedeflenen yetkinliklere bağlı olarak yarım, bir ya da iki gün süre ile altı kişilik gruplar halinde farklı egzersizlere katılmakta ve her bir egzersiz süresince farklı bir gözlemci tarafından izlenmektedir.

Üst düzey yönetici seçim süreçlerinde adaylar için bireysel olarak da değerleme merkezi uygulaması yapılabilmektedir.

Değerleme ve Gelişim Merkezi uygulamalarında konusunda deneyimli, uzun yıllar yöneticilik yapmış olan ve bu uygulamalar konusunda Criterion Partnership şirketinden özel eğitim almış olan gözetmenlerden yararlanmaktadır.