“Değişen Dünyanın Çevik Liderleri için Bütünleşik Çözümler”


“Bugünün dünyasında değişim kaçınılmaz. Bunun en büyük sebebi bilginin ulaştığı gelişim ve paylaşım hızı. Peki yarının dünyasında kaçınılmaz olan ne olacak? Bunu şimdiden söylemek çok zor. Fakat kesin olan tek şey bilgiyle birlikte değişim hızı da artmaya devam edecek. Peki yarının dünyasında bu değişim ve bilinmezlik ile mücadeleye hazır mısınız?”

Günümüzün bu zorlu ortamı içerisinde kurumları başarıya götürecek en önemli varlıkları insan gücü.  Meraklı, yaşadıklarından hızla öğrenen, öğrendiklerini karşılaştığı yeni durumlarda uygulamaya hevesli, potansiyeli yüksek “Çevik Liderler”.

Bize göre çevik liderlerin ortak özellikleri(*):

  • İlişkilerde Çeviklik
  • Bilişsel Çeviklik
  • Çevresel Farkındalık
  • Başarma Azmi
  • Öz farkındalık
  • Değişimde Çeviklik
  • Geri Bildirime Açıklık

(*) Phd. Kenneth De Muese

Bütünleşik Çözümlerimiz

Agile Partners değişim yönetimini zorlu bir risk olmaktan çıkarıyor ve uçtan uca çözümleriyle kurum için arzu edilen bir fırsata dönüştürüyor.

Değişim Yönetimi

Bugünün değişen ve belirsiz dünyasında yalnızca liderlerin değil kurumların da çevik olması ve değişimi başarıyla yönetmesi gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki; değişimin başarılı olması için; geçerli bir neden, kararlı bir liderlik, ortak irade, somut ölçülebilir hedefler ve sistematik bir süreç gerekiyor. Tüm bunlar da çevik bir kurum kültürü içerisinde kök salabiliyor.

Kurumsal değişim deneyimi ile Agile Partners; değişimin başarıyla yönetilebilmesi ve çevik bir kültürün yeşerebilmesi için gereken adımları kurumla birlikte belirliyor ve uygulanmasına destek oluyoruz.

Çeviklik Merkezi

Tüm bu nedenlerle yaptığımız değerlendirme ve gelişim merkezi çalışmalarımızda çevikliğe odaklanıyoruz ve uygulamamızı “Agility Center – Çeviklik Merkezi” olarak adlandırıyoruz. Çeviklik Merkezi’nin her aşamasında odağımıza insanı koyuyoruz. Hem potansiyeli, hem öğrenme çevikliğini hem de kurumunuzun yetkinliklerini ölçümleyen bir yaklaşım sunuyoruz. Kavramları değil becerileri ölçüyor ve gelişime odaklanıyoruz.

Gelişim Tasarımı

Gayet iyi biliyoruz ki, değişimin merkezinde insan var ve ancak insana yapılan yatırım ile bu kültürel değişim şirket DNA’sına yazılabilir. İşte tam bu amaçla, iş ortağımız olan ve Türkiye’nin en büyük eğitim danışmanlık firmalarından NAR ile çevik bir kültürü yerleştirecek, kurumun değer ve stratejileriyle uyumlu, gelişim programları tasarlıyor ve uyguluyoruz.