Zorlu durumlarda çalışanlarınızın yeni bilgiyi öğrenme isteğini ve becerisini değerlendiriyoruz.

Bizce çalışanların potansiyelini değerlendirirken üç temel faktör vardır. Birincisi, kişinin karakteristik özellikleridir. Yani; davranış tercihleri, kariyer beklentileri, motivasyonu, çalışma tarzı vb. özellikler. Bir diğer faktör ise, iş deneyimidir. Bu deneyimin içerisinde; çalışılan konu hakkındaki uzmanlık, kıdem, teknik bilgi, farklı organizasyonlarda ve farklı insanlarla çalışma deneyimi ve daha birçok unsur yer almaktadır.

Üçüncüsü ve bizce en önemli faktör ise Öğrenme Çevikliğidir. En basit tanımı ile kişinin deneyimlerinden öğrenerek yeni durumlarda bu deneyimini kullanması ve yeni bilgiler öğrenmek için istekli ve becerikli olmasıdır. İlk defa karşılaştığı durumlarda ne yapması gerektiğini bilmesidir.

Neden TALENTx7 Assessment® seçmelisiniz?

Piyasadaki En Kapsamlı Öğrenme Çevikliği Envanteri

Katılımcının genel öğrenme çevikliğini ve yedi alt boyutunu ölçümlüyoruz.

  • İlişkilerde Çeviklik
  • Bilişsel Çeviklik
  • Çevresel Farkındalık
  • Başarma Azmi
  • Öz farkındalık
  • Değişimde Çeviklik
  • Geri Bildirime Açıklık

Tamamıyla Online

Tüm değerlendirme katılımcının kendisi tarafından online olacak şekilde yapılır. Altyapımız tüm mobil cihazlar için uygundur.

Türkçe, İngilizce ve Diğer Dil Seçenekleriyle Kısa Süre Tamamlanır

Katılımcı anadil seçimi yapabilir ve ortalama 20-30 dk. içerisinde tüm değerlendirme tamamlanabilir. Raporlar ise aynı gün içerisinde kuruma gönderilir.

Kolay okunabilir 3 Farklı Rapor

Sonuçlar 3 farklı rapor ile alınabilir. Koçluk Raporu, Kişisel Geri Bildirim Raporu ve Organizasyonel Gelişim Raporu. Tüm sonuçlar herkesin okuyabileceği kadar sade ve anlaşılırdır.

Gelişim Planlaması

Geri bildirim esnasında özellikle odaklanılması gereken boyutlar belirlenir. Öğrenme Çevikliğini artırmaya yönelik TALENTx7 Assessment® için hazırlanmış gelişim reçeteleri katılımcılar ile paylaşılır.

Yetenek Döngüsünün Tüm Adımlarında Kullanılabilir

Üst düzey yöneticilerin belirlenmesinde, yetenek havuzlarının oluşturulmasında, atama ve transfer kararlarında, yedekleme planlamasında, yurtdışı görevlendirmeler için seçimlerde, birleşme ve yeniden yapılanma süreçlerinde bilimsel bir yaklaşım ile hareket etmenizi sağlar.  Önyargıları ve öznelliği tamamen ortadan kaldırır.

Kurumum Öğrenme Çevikliği Profili

Tüm katılımcıların güçlü ve zayıf olduğu alanlar, öne çıkan yetenekler, kurumunuz için odaklanılması gereken noktalar tek bir rapor ile görüntülenir. Gelişim planlaması için elinizde çok güçlü bir veri oluşur.

Öğrenme Çevikliği ve TALENTx7 Assessment® hakkında daha fazla öğrenmek için envanterin yaratıcısı Phd. Kenneth De Meuse tarafından yazılmış aşağıdaki makaleleri okuyabilirsiniz.

Learning Agility – Beyond the Hype: What Science Has to Say
The Role of Learning Agility in Executive Career Success: The Results of Two Field Studies
Learning Agility: A construct whose time has come
Learning Agility White Paper – I
Learning Agility White Paper – II
Learning Agility White Paper – III
TALENTx7 Validation Study – I
TALENTx7 Validation Study – II
TALENTx7 Reliability Report