Bugünün değişen ve belirsiz dünyasında yalnızca liderlerin değil kurumların da çevik olması ve değişimi başarıyla yönetmesi gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki; değişimin başarılı olması için, geçerli bir neden, kararlı bir liderlik, ortak irade, somut ölçülebilir hedefler ve sistematik bir süreç gerekiyor. Tüm bunlar da çevik bir kurum kültürü içerisinde kök salabiliyor.

Kurumsal değişim deneyimi ile Agile Partners; değişimin başarıyla yönetilebilmesi ve çevik bir kültürün yeşerebilmesi için gereken adımları kurumla birlikte belirliyor ve uygulanmasına destek oluyoruz.

Agile Partners’ın değişim yönetiminde kurumlara destek verdiği hizmetler:

Değişimi gerektiren nedenlerin ve önceliklerin belirlenmesi ve stratejilerinin geliştirilmesi

 • Diyagnostik çalışma: Veri toplama (yapılandırılmış mülakatlar, metaplan çalışmaları, doküman inceleme, fokus gruplar), analiz ve yol haritası önerileri
 • Vizyon/misyon ve strateji geliştirme çalıştayları

Kurum kültürü geliştirme

 • İnsan kaynakları fonksiyonun “stratejik iş ortağı ve değişim ajanı” rolünü üstlenmeye ne ölçüde hazır olduğunun ya da bu rolü ne ölçüde etkin yerine getirdiğinin etkinlik, verimlilik, kuruma katkı, operasyonel mükemmellik açılarından değerlendirilmesi
 • Kritik insan kaynakları politika ve süreçlerinin tasarımı
  • İş analizi
  • Yetkinlik modeli geliştirme
  • Kariyer planlama ve yedekleme
  • Performans yönetimi
  • Ücret ve ödüllendirme
  • Eğitim ve gelişim
  • İşe alım ve işten ayrılma
 • Organizasyonel tasarım
 • Çalışanların katılımını sağlayan iletişim ve çalışma modellerinin geliştirilmesi